Kaikki teemat
Käsityö viestinä
Aluksi

Mitä on käsityö?

Käsityön tulevaisuus?

Käsityön viestejä
Yksilöllistä
Ekologista!
Taidetta!
Kallista!
Suomalaista!


Käsityö harrastuksena on säilyttänyt asemansa tärkeänä – yhä tärkeämpänä. Käsityö on yhdelle terapiaa, toiselle ajanvietettä, kolmannelle keino ylläpitää ihmissuhteita tai mahdollisuus ansaita harrastuksen varjolla lisätienestiä. Vakava harrastus, siis. Ammattimainen käsityö on pitkään ollut epärationaalista – tuottamatonta toimintaa kalliiden raaka-aineiden ja korkeiden työvoimakustannusten länsimaissa. Mikä ihme vetää ihmisen käsityön pariin, käsityöläiseksi? Tämän päivän ”tietoyhteiskunnassa”, jossa koneisiin luotetaan yhä enemmän!


KÄSITYÖ VIESTINÄ –näyttely oli Suomen käsityön museossa 6.6.-7.9.1997.
Näyttelyssä pohdittiin mm.
Mitä käsityö on?
Mikä muuten ei ole käsityötä?
Mikä käsintehdyssä maksaa?
Kenen viestiä käsityö kantaa?
Puhutteleeko käsityö tuotteena?

Näyttelyn käsikirjoitus ja tekstit: Leena Svinhufvud

Näyttelyn ideointi: Kaija Heikkinen, Ann-Mari Karvinen, Maria Koskijoki, Helena Malinen, Raija Manninen, Leena Svinhufvud ja Susann Vihma

Näyttelyyn liittyi myös Käsityö Viestinä –seminaari sekä julkaisu, jota saa vielä Suomen käsityön museon museokaupasta.


Mitä on käsityö?