Kaikki teemat
Kansanomaiset nauhat

Lähteet


Astel 1998, Astel, Eevi, Eesti vööd. Tartu 1998.


Dahl 1987, Dahl, Hjördis, Högsäng och klädbod. Ur svenskbygdernas textillhistoria. Skrifter utgifna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 544. Folklivsstudier XVIII. Borgå 1987.

Gardberg 1980, Gardberg, Barbro, Pirtanauhoista. Kotiteollisuus 1980:4, s. 12–15.

Geijer 1994, Geijer, Agnes, Ur textilkonstens historia. Tredje upplagan. Ljubljana 1994.

Heikinmäki 1981, Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat. Talonpoikaiset avioliiton solmintaperinteet. Keuruu 1981.

Huurre 1990, Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Keuruu 1990.

Huurre 1998, Huurre, Matti, Kivikauden Suomi. Keuruu 1998.

Itkonen 1984/1, Itkonen, T. I., Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Ensimmäinen osa. Toinen painos. Porvoo 1984.

Itkonen 1984/2, Itkonen, T. I., Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Toinen osa. Toinen painos. Porvoo 1984.

Jomppanen 1982, Jomppanen, Karen, Lapin käsitöitä. Sami kiehtatuojik. Porvoo 1982.

Kaukonen 1965, Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomen kansanomaiset nauhat. Tietolipas 41. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisuja. Forssa 1965.

Kaukonen 1985, Kaukonen, Toini-Inkeri, Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut.
Porvoo 1985.

Lehtosalo-Hilander 1982, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Sarkki, Seija, Tomanterä, Leena, Euran puku ja sen edeltäjät. Euran Muinaispukutoimikunnan julkaisu. Eura 1982.

Lehtosalo-Hilander 1984, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Ancient Finnish Costumes. Suomen arkeologisen seuran julkaisu. Vammala 1984.

Lehtosalo-Hilander 2001, Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Euran muinaispukutoimikunta. Vammala 2001.

Merisalo 1978, Kaukonen, Viivi, Nauhoja. Toinen uusittu painos. Porvoo 1978.

Nissinen 1938, Nissinen, Aino, Suomen verkkovöistä. Suomen museo 1938, s . 77–85.

Nylén 1978, Nylén, Anna-Maja, Hemslöjd. Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut. Lund 1978.

Saarto 1939, Saarto, Martta, Nauhan kutominen. Lautavyöt. Kotiteollisuus 1939: 2, s. 15–17.

Saarto 1941, Saarto, Martta, Viitelöidyt nauhat eli verkkovyöt. Kotiteollisuus 1941:2, s. 24–26.

Saarto 1955, Saarto, Martta, Palmikoidut nauhat ja ristikkovyöt.
Kotiteollisuus 1955: 6–7, s. 162–163.

Salo 1930, Salo, Aino, Lemin naisten käsityöt. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 186. Kansatieteellisiä kuvauksia 1. Helsinki 1930.

Sarkki 1979, Sarkki, Seija, Suomen ristiretkiaikaiset nauhat. Helsingin yliopiston arkeologian laitos. Moniste n:o 18. Helsinki 1979.

Schvindt 1982, Schvindt, Theodor, Ompelu- ja nauhakoristeita. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 85. Tampere 1982.

Seiler-Baldinger 1994, Seiler-Baldinger, Annemarie, Textiles. A Classification of Techniques. Bathurst 1994.

Sirelius 1915, Sirelius, U.T., Suomen kansallispukujen historia. Toinen painos. Helsinki 1915.

Talaskivi 1985, Talaskivi, Anni, Punapaula. Nauhojen ja nyörien valmistaminen. Vantaa 1985.

Thorman 1944, Thorman, Elisabeth, Textil konst i Sverige före år 1930. Tukholma 1944.

Trotzig & Axelsson 1958, Trotzig, Liv, Axelsson, Astrid, Band. Motala 1958.

Veriö 1968, Veriö, Irma, Suomen lappalaisten pirtanauhoista. Kotiseutu 1968, s .54–60.

Virrankoski 1963, Virrankoski, Pentti, Myyntiä varten harjoitettu kotiteollisuus Suomessa autonomian ajan alkupuolella. (1809 – noin 1865). Historiallisia tutkimuksia LXIV. Lahti 1963.

Vuorela 1977, Vuorela, Toivo, Suomalainen kansankulttuuri. Toinen painos. Porvoo 1977.

Young 1995, Young, Paula, Ystävännauhoja. Helsinki 1995.