Käsityötä, muotoilua,
käsityömuotoilua – mitä hittoa…

Taustaa muotoilusanastolle

Vuosi 2008 oli museon oma muotoiluvuosi. Museossa oli muotoiluun liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Samaan aikaan havahduimme museon palvelumuotoilun kehittämistarpeeseen. Muotoilunäyttelyn yhteydessä tuli tarpeelliseksi avata muotoiluun liittyviä käsitteitä. Valitsimme 20 sanaa, jotka tuntuivat keskeisiltä käsityön museon näkökulmasta. Kuten alla olevasta tekstistä käy ilmi, nämä 20 sanaa vilahtelevat päivittäisessä kielenkäytössä.


Käsityön museon tehtäväkenttä

Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntija, valtakunnallinen erikoismuseo. Museon nimi oli vuoteen 1997 Suomen kotiteollisuusmuseo.

Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Museon visiossa luodaan museolle edelläkävijän roolia, joka haistaa käsityöalan trendit. Museomaailmassa haluamme luoda käsityön museolle aikaansa seuraavan museon imagoa.


Vuosi 2008 oli museon oma muotoiluvuosi

Alkuvuodesta oli Keski-Suomi muotoilee ´08 –näyttely. Sen yhteydessä mietimme, mitä kaikkea muotoilu on, koska näyttelyn työt olivat laidasta laitaan harrastajakäsityöstä kansainvälisesti palkittuun teolliseen muotoiluun.

Mietimme, olisiko töitä pitänyt luokitella: käsityöhön, käsityömuotoiluun, taideteollisuuteen ja taidekäsityöhön.

Kun mietimme, miten opastuksissa avaisimme muotoilua, huomasimme, ettei meillä ollut samaa mielikuvaa käyttämistämme muotoilukäsitteistä museon oppaidenkaan kesken. Mitä enemmän yritimme käsitteitä jäsentää, sitä epävarmemmiksi tulimme. Aloimme tekemään muotoiluun liittyvää sanastoa käsityön museon näkökulmasta, joka asettuu käsityön, muotoilun ja taiteen välimaastoon. Samalla halusimme luoda kanavan, jossa kuka tahansa voisi osallistua käsitteiden määrittelyyn omasta näkökulmastaan.


Näkyykö muotoilu museon arjessa?

Samanaikaisesti havahduimme, että myös museon palvelumuotoiluun pitäisi paneutua ja pistää koko museon palvelukonsepti uusiksi. Aloitimme logon ja museon ulkoisen graafisen ilmeen uudistamisen graafisen suunnittelijan kanssa.

Museon käytettävyyttä päätettiin parantaa käyttäjäkokemuksista saadun palautteen pohjalta. Halusimme nostaa asiakkaidemme museokokemuksen laatua, esimerkiksi lisäämällä moniaistisuutta.

Loppuvuodesta ostimme museon perusnäyttelyyn tuunatut Reinot ja kierrätysdesignia käsityöläisiltä ja taiteilijoilta. Järjestimme myös Roskaseminaarin, jossa puhuttiin mm. ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta ja nyt niin muotia olevasta ekodesignista.

Olemme jo monta vuotta työskennellet sen eteen, että käsityön ammattilaisille tarkoitetusta Käsityöläisten joulutorista tulisi brändi.

Hassua, että vain pari vuotta sitten, tuntui vielä innovaatiolta netin keskustelupalsta, jossa voisi käydä dialogia muotoiluun liittyvistä käsitteistä.

Käydään keskustelua. Lisää oma näkemyksesi käsitteisiin!

Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo