Brändi

Brändi (tai brandi) on arvostettu ja tunnettu tuotenimi tai mielikuva. Brändi eroaa joukosta siihen liittyvän visuaalisen koodiston, lähinnä tunnistettavan ja tunnetun logon, merkin tai tunnuksen välityksellä.

Yritys, yhteisö, tuote, tuoteryhmä, palvelu, tapahtuma, ilmiö tai ihminen voi olla brändi. Brändi on enemmän kuin tuote, se on aineeton hyödyke, joka tuottaa lisäarvoa. Onnistunut brändi syntyy asiakkaan mielessä hänen tuotteesta tai palvelusta yms. saamistaan tiedoista, sekä niiden herättämistä ajatuksista, tunteista, kokemuksista ja mielikuvista.

Brändi on lupaus laadusta, kestävyydestä ja luotettavuudesta. Sen sisältämät arvot herättävät luottamusta sekä tuttuuden tunnetta, josta ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin tuntemattomasta tuotteesta.

Jos halutaan, että positiivinen kuva brändistä säilyy, on brändin arvojen ohjattava koko yrityksen organisaation toimintaa. Englanninkielinen sana brand viittaa polttamiseen ja polttomerkkiin. Brändistä voidaankin sanoa, että se on ”kuuminta hottia” ja sitä on saatava!


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Brändi ei ole vain tuote tai tuotemerkki
http://www.kookas.fi/articles/read/1563

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Haapamäki Tanja: Roskasta designbrändiksi. Case Secco ja Globe Hope. (2006) Pro gra-du –tutkielma, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01289.pdf

Merkit – brändikirja. (2002) Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL.

Muotoiloa! opettajan opas muotoilukasvatukseen. (2009) Toim. Marjo Kenttälä, Kerhokes-kus - koulutyön tuki ry.

Piha, Kirsi: Ystävämme brändi. Talouselämä 15.2.2008
http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1309188

Typpö, Annamari: Brändi ei mahdu yhteen lauseeseen. Taloussanomat 14.9.2007
http://www.taloussanomat.fi/markkinointi/2007/09/14/brandi-ei-mahdu-yhteen-lauseeseen/200722295/135

Virtanen, Päivi: Elämää brändien maailmassa Inline Ruukki sidosryhmälehti 2/2005 http://www.inline.fi/rr_ist1f.nsf/documents/877b070106612220c2256feb0028ca58?OpenDocument&ExpandSection=1,2#_Section1
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo