Imago

Imago on henkilön, yhteisön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma. Termiä käytetään myös silloin, kun asiakkaan mielessä rakentuu tuotteesta tai palvelusta tietty mielikuva eli imago, julkinen kuva.

”Imagon rakennus” nähdään nykyään hieman negatiivisena: kaunisteluna, jolla pyritään peittämään todellisuutta. Imagon onkin sanottu olevan ihmisten mielissä oleva käsitys, johon pystytään vaikuttamaan vain rajallisesti.

Esimerkiksi arvot, asenteet, ennakkoluulot ja uskomukset ovat asioita, joihin tiedottamisella ja toiminnalla ei aina pystytä vaikuttamaan. Brändi, imago ja maine ovat kaikki kohderyhmän mielikuvia tai mielipiteitä yrityksestä, yhteisöstä tai henkilöstä.

Usein imago määritellään enemmän visuaaliseksi mielikuvaksi, kun taas esimerkiksi maine käsitetään enemmän kokemukseen perustuvaksi. Maine on brändiä ja imagoa laajempi käsite, joka on vastaanottajan luoma näkemys tai tunne yrityksestä, yhteisöstä tai henkilöstä. Yrityksien kohdalla brändistä puhutaan usein asiakkaille suuntautuvien toimenpiteiden yhteydessä, ja imagosta taas muille sidosryhmille, kuten sijoittajille.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Brändi ei ole vain tuote tai tuotemerkki
http://www.kookas.fi/articles/read/1563

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Pieni sivistyssanakirja
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Imago ja http://fi.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4ndi

Virtanen, Päivi: Elämää brändien maailmassa Inline Ruukki sidosryhmälehti 2/2005 http://www.inline.fi/rr_ist1f.nsf/documents/877b070106612220c2256feb0028ca58?OpenDocument&ExpandSection=1,2#_Section1
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo