Innovaatio

Innovaatio eli uudennus on jokin uutuus, tavallisimmin jokin uutuustuote, esim. teollinen tai tekninen keksintö. Se voi olla myös uusi prosessi, palvelu tai organisaatiorakenne, joka tehostaa menestystä tai luo hyvinvointia.

Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena. Teknis-taloudelliset innovaatiot ja yhteiskunnalliset innovaatiot liittyvät läheisesti toisiinsa, jolloin uuden teknologian käyttöönotto muuttaa yhteiskuntaa rajusti, esim. höyrykone tai tietotekniikka.

Innovaatio on usein kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja siihen liitetään myönteinen sivumerkitys.Innovaatiot jakautuvat karkeasti kahteen luokkaan: mullistaviin innovaatioihin ja vähitellen kehittyviin innovaatioihin.

Muotoilussa innovaatio on uudenlainen ja ennen näkemätön ratkaisu jossain tuotteessa tai palvelussa. Muotoiluinnovaatio on usein näkyvä ja tuntuva eli se ilmenee tuotteen muodossa, väreissä ja käytettävyydessä.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Finnish Design Yearbook 08-09. (2008) Design Forum Finland.

Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. (1996) Acta Wasaensia No 51, kielitiede 10.

Pieni sivistyssanakirja
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Innovaatio
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo