Käsityö

Käsityö on sekä prosessi että valmis tuote. Käsityö on taitoja vaativaa tuottavaa tekemistä, joka perustuu ihmisen kehollisuuteen ja liikkuvuuteen. Käsityöllä ei enää tarkoiteta työtapaa, menetelmää tai keinoja joilla esine valmistetaan, vaan nimenomaan sitä miten sitä ei ole valmistettu.

Käsin tehdylle esineelle annetaan arvoa, koska kone ei ole sitä tehnyt, koska vain ihmisen kädet ovat siihen koskeneet. Käsityön ainekseksi kelpaa monenlainen materiaali – itse asiassa kaikenlainen konkreettinen materiaali.

Käsityö on muotoilua - muodon antamista erilaisten tekniikoiden avulla erilaisista materiaaleista. Käsityötuotteessa työkustannukset ovat suuret, varsinkin luksuskäsityötuotteessa.

Työn ja elinympäristön automatisoituessa ja teknistyessä käsityön ja käsityöharrastuksen määritelmä on laajentunut käsittämään monenlaista käsin tehtävää työtä autojen rakentelusta ja barbie-nukkien kustomoinnista tatuioimiseen. Käsityö on yläkäsite, joka sisältää niin kotoisan puuhastelun kuin kokopäiväisen käsityöyrittäjyyden.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet .(1993) WSOY.

Heikkinen, Kaija: Käsityöt arjen taiteena. Elektroloristi 1/1996.
http://www.elore.fi/arkisto/1_96/hei196.html

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. (1996) Acta Wasaensia No 51, kielitiede 10.

Kojonkoski-Rännäli, Seija: Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. (1995) Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, 109.

Käsiteollisuus on wikipediassa yhdistetty samalle sivulle käsityön kanssa
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4siteollisuus

TAIKO 20 vuotta. Taidekäsityöläiset TAIKO ry:n 20-vuotisjulkaisu (2003)

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu. (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeksus, s. 147-168.

Ylönen, Irene: Taito elää Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. (2003) Akatiimi.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo