Käsityömuotoilu

Käsityömuotoilu (craft design) termiä käytetään laajasti ainakin teoreetikkojen keskuudessa Britanniassa. Suomessa sen käyttö ei ole yleistynyt.

Käsityöstä muotoiluna voidaan puhua silloin, kun prosessiin liitetään kuuluvaksi sekä tekninen että visuaalinen suunnittelu, usein myös valmistusprosessin suunnittelu ja toteutus.

Käsityömuotoilun prosessi voi olla hyvinkin taiteellinen ja tulos saattaa olla ennalta määrittelemätön. Työskentely tapahtuu usein yksin ja muotoilijan itsenäisten päämäärien ohjaamana.

Käsityömuotoilijat ovat useimmiten keskittyneet johonkin materiaaliin, kuten (puu, lasi, keramiikka, metallit, jalometallit, tekstiilit, kierrätysmateriaalit). Käsityömuotoilua on esimerkiksi ammattipuusepän omaan suunnitteluun perustuvat kalusteet tai keraamikon itsensä muotoilemat astiat. Tutkimalla ja kokeilemalla materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia, muotoilija saa inspiraation taideteokseen tai esineeseen.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Veräjänkorva, Tiina: Diagnoosi taidekäsityöstä. Tarkastelussa taiteen, muotoilun ja käsi-työn rajapinta. (2007) Taiteen keskustoimikunta – Valtion muotoilutoimikunta. http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/download/DIAGNOOSI.pdf?lngDoc_id=2555

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Design
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo