Käytettävyys

Käytettävyydellä (engl. usability) pyritään esineen, palvelun tai ympäristön helppokäyttöisyyteen. Käytettävyyteen liittyvät myös esteettömyys ja käyttäjäkokemus. Käytettävyys tieteenalana on erittäin poikkitieteellinen.

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa on usein konkreettisena kohteena käyttöliittymäsuunnittelu, jota usein edeltää käyttäjätutkimus. Sen tarkoituksena on ymmärtää paremmin käyttäjän tavoitteet, toimintaympäristö ja kartoittaa tarkasti mahdolliset nykyiset työvälineet ja -tavat. Käytettävyys ei ole vain maali, jolla tuote projektin lopussa päällystetään vaan teräskehikko, jonka varaan yksityiskohdat kiinnitetään.

Parhaimmillaan käytettävyys voi olla monimutkaisiakin operaatioita tekevissä laitteissa niin hyvin suunniteltua, ettei niiden käyttämistä tarvitse erikseen ohjekirjoista opetella. Muotoilulla on ratkaiseva merkitys siinä, miten eri tuotteita ja laitteita ymmärretään – tai ei ymmärretä ollenkaan. Helposti lähestyttävät ja miellyttävän käyttäjäkokemuksen tarjoavat tuotteet ovat menestyjiä.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


LähteetEtusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo