Kierratysdesign

Ympäristömyötäisestä muotoilusta ja kierrätysdesignista käytetään termejä design for environment, ecodesign, green design, sustainable design, environmental conscious design, life cycle design ja clean design.

Kierrätysdesignissa on kysymys tuotteista, joiden raaka-aineena on jätemateriaali. Perinteisten designtuotteiden tavoin kierrätysdesign tähtää laatuun, käytettävyyteen ja pitkäikäisyyteen.

Lähtökohtana uusien esineiden suunnittelulle on jätemateriaalin ominaisuudet ja muotokieli. Prosessi on perinteisestä muotoiluprosessista poiketen materiaalilähtöistä. Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet näyttävät designilta eivätkä jätteeltä, vaikka niiden materiaalit etsitään kierrätyskeskuksista ja kaatopaikoilta.

Tuotteet ovat ideologisia sisältäen viestin niin jätteiden muodostumisesta kuin viestin siitä, että innovoimalla voidaan ongelmia myös ratkaista. Jätteen käyttö designtuotteiden materiaaleina ei kuitenkaan takaa automaattisesti niiden ympäristöystävällisyyttä, sillä tuotteet aiheuttavat ympäristövaikutuksia koko elinkaarensa aikana niin valmistuksessa, käytössä kuin hävittämisessä.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Ecodesign 2009 – näyttelyluettelo. (2009) Julkaistu EcoDesign 09 –erikoisnäyttelyn yhteydessä, Edita.

Green design. (2006) Edited by Buzz Poole, Mark Batty Publisher.

Haapamäki Tanja: Roskasta designbrändiksi. Case Secco ja Globe Hope. (2006) Pro gradu –tutkielma, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01289.pdf

Kuonanoja, Hanna: Kierrätyksestä tuli katu-uskottavaa. Kaleva.plus.talous 12.6.2007
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=663509

Niinimäki, Kirsi: Ecodesign and Textiles. (2006)
http://rjta.org/download.php?paper=1&paper_id=06_3_12

Rytilahti, Piia, Uotila, Minna ja Narbrough, Maxim: Environmentally Sound Products: Some Insights into ecoluxury Design. http://tm.uiah.fi/designconnections/img/publib/Rytilahti%20et%20al_UnderstandingTheEssence.pdf
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo