Konsepti

Konsepti muotoilussa tarkoittaa laajasti pohdittua ja perusteltua ideaa. Konsepti on väline, jolla kootaan ja tehdään konkreettiseksi epämääräinen ja abstrakti idea. Konsepti on valmis kokonaisuus ja konseptisuunnitelma on idea siitä, miten se toteutetaan.

Konseptisuunnittelun lopputuotteena voi syntyä prototyyppejä ja luonnoksia. Konseptisuunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös tuotteeseen liittyvä ympäristö ja viitekehys yleensä.

Konseptityöskentely on suhteellisen uusi ja arvostettu muotoilutyön vaihe. Siinä ei ensisijaisesti etsitä viimeisteltyä tuotemuotoa vaan mahdollisia ratkaisuja sekä ehdotuksia, joita kehittämällä voidaan löytää aineksia uusien tuotteiden muotoiluun.

Tyypillistä konseptoinnille on ryhmätyöskentely ja poikkitieteellisyys, jotta mahdollisimman monenlaiset näkökulmat ja ideat saataisiin esiin, yhdisteltyä, arvioitua ja mahdolliseen jatkokehittelyyn.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Konseptikuva_ja_konseptikuvitus

Iljin, Jonna. (2005) Konseptisuunnittelu, mitä se on? Digitaalisen viestinnän suunnittelijan näkökulma.
http://mlab.taik.fi/pdf/ma_final_thesis/2005-iljin-konseptisuunnittelu-mita-se-on.pdf
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo