Muotoilu

Muotoiluksi voidaan käsittää kaikki se toiminta, minkä avulla saadaan aikaan muutoksia ympäristössä. Muotoilu käsitetään prosessiksi, joka kattaa kaikki tuotteen tai palvelun kehittämisen vaiheet ideasta käytettäväksi tuotteeksi tai palveluksi.

Usein muotoilutyön tavoitteena on edistää tuotteiden ja palvelujen tunnettuutta. Tuotteet tehdään helposti lähestyttäviksi yhdistämällä tuotteiden muotokieli ja visuaalinen ilme valmistajan brändiin tai tavaramerkkiin. Tuote on silloin valmistajansa näköinen.

Usein muotoilu ymmärretään vain tuotteiden ulkomuodoksi, graafiseksi ilmeeksi ja väreiksi. Tuotemuotoilussa vaikutetaan kuitenkin ulkonäön lisäksi myös tuotteiden rakenteeseen, materiaaleihin ja valmistukseen. Ulkomuodon halutaan heijastavan myös tuotteen sisäisiä ominaisuuksia ja identiteettiä.

Muotoilu voidaan jakaa kolmeen ryhmään: taiteelliseen, teolliseen ja palvelumuotoiluun. Taiteellinen muotoilu käsittää yksilölliset taidekäsityötuotteet ja teollisesti valmistetut taide-esineet. Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettujen, useimmiten sarjatyönä tehtävien tuotteiden muotoilua. Palvelumuotoilun tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Kommentit


[url=http://dd6dd5ukdov8ajh9.com/]bwfsvqqcbi4ltjng[/url]
[link=http://247ch12b57zfh3uo.com/]cxyons4mci42lppe[/link]
2h0ucdwmwdlz9qpn
http://ip9hqzt3u04u2db3.com/


Joshua Hinton[url=http://dd6dd5ukdov8ajh9.com/]bwfsvqqcbi4ltjng[/url]
[link=http://247ch12b57zfh3uo.com/]cxyons4mci42lppe[/link]
2h0ucdwmwdlz9qpn
http://ip9hqzt3u04u2db3.com/


Marion ColemanPalvelumuotoiluun voi tutustua myös www.jamk.fi/tutkimus/klusterit/matkailujaelamystuotanto/palvelumuotoilu sivuilla.

Saara L.Kaikkihan on jonkun ihmisen muotoilemaa.

Kirveellä veistettyLähteet

Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. (1993) WSOY.

http://www.designforbusiness.fi/dfbmitamuotoiluon

http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Fennofolk08 – new nordic oddity, uusi pohjoinen outous. (2008) Designmuseo.

Finnish Design Yearbook 08-09. (2008) Design Forum Finland.

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Huomisen haaste muuttuva muotoilu. (1987) Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B6.

Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. (1996) Acta Wasaensia No 51, kielitiede 10.

Kojonkoski-Rännäli, Seija: Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. (1995) Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, 109.

Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita. (1989) WSOY.

Muodon kuvia. (1991) Teollisuustaiteen liitto Ornamo.

Raunio, Anna-Mari: Rajoja, reunoja, vaatteita ja tiloja. (2002) Teoksessa Vaatekirja. (2000) Toim. Ritva Koskennurmi-Sivonen ja Anna-Mari Raunio. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 8. Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, s. 51-76.

Suomalaisen designin uudet mielentilat. (2007) Otava.

Taiteen pikkujättiläinen. (1993) WSOY.

Taiteen sanakirja. (2000) Toim. Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki. Otava.

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Design

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeskus, s. 147-168.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo