Taidekäsityö

Moderni taidekäsityö syntyi 1800-luvulla teollistumisen vastareaktiona. Taidekäsityö tarjosi anonyymin teollisuustuotannon vastakohdaksi yksittäisiä, uniikkeja taitoja.

Käsityö-sanaan liitettynä sana ”taide” tarkoitti alun perin ns. vapaan taiteen yhdistämistä käyttöesineeksi luokiteltavaan tuotteeseen. Kuten vapaassa taiteessakin tällainen käyttöesine on yleensä uniikkikappale.

Käsityöstä taidekäsityön erottavat tekijänsä taiteelliset tavoitteet. Taideteollisuudesta puolestaan sen erottavat valmistettujen esineiden pieni ja rajallinen lukumäärä.

Taidekäsityön tekemisen tarkoituksena on saada aikaan jotain, joka on enemmän kuin käytettävä tuote. Sitä tehdään paljolti samalla periaatteella kuin taidetta. Tuotteiden suunnittelua ohjailevat taiteellinen kunnianhimo ja ilmaisun tarve.

Taidekäsityö on toimintaa, jossa yksi ja sama henkilö suunnittelee ja valmistaa teoksen, joka useimmiten on ainutkertainen. Taidekäsityöläisten tekemisissä yhdistyy tekninen osaaminen ja materiaalituntemus visuaaliseen näkemykseen lopputuloksesta. Sisältö voi olla tärkeämpää kuin ulkoinen muoto.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. (1993) WSOY.

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Kojonkoski-Rännäli, Seija: Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. (1995) Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, 109.

Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita. (1989) WSOY.

Kälviäinen, Mirja: Esteettisiä käyttötuotteita ja henkisiä materiaaliteoksia. Hyvän tuotteen ammatillinen määrittely taidekäsityössä 1980-luvun Suomessa. (1996) Väitöskirja, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia Taitemia 4.

Käsin tehty II. (1989) Taidekäsityöläiset TAIKO ry.

Suomalaisen designin uudet mielentilat. (2007) Otava.

TAIKO 20 vuotta. Taidekäsityöläiset TAIKO ry:n 20-vuotisjulkaisu (2003).

Taiteen sanakirja (2000) Toim. Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki. Otava.

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu. (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeskus, s. 147-168.

Ylönen, Irene: Taito elää. Käsi ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. (2003) Akatiimi.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo