Taideteollisuus

Taideteollisuudessa yksityinen luovuus ja teollinen tuotanto ovat yhdistyneet. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä taideteollisuudesta käytettiin esim. termejä hyötytaide, tehdastaide, teollisuustaide, käyttötaide, koristetaide, esinetaide, sovellettu taide, taidekäsityö ja käsiteollisuus.

Taideteollisuus pohjautuu taidekäsityöhön. Valmistus tapahtuu koneiden avulla sarjatuotantona mallin pohjalta, joka on käsityömäisesti valmistettu. Taideteollisuuden tuotteet ovat ensisijassa käyttö- ja koriste-esineitä, jotka jaetaan perinteisesti valmistusmateriaalin mukaan esim. lasiin, keramiikkaan ja tekstiiliin.

Taideteolliselle muotoilulle on ollut tyypillistä luovan yksilön korostaminen, vaikka taiteilijat ja suunnittelijat eivät itse ole sitä halunneet. Taideteollisuuden eräs osa-alue on teollinen muotoilu, joka on massakulutustavaroiden, esim. työkalujen tai koneiden, suunnittelua. Toisena ääripäänä taideteollisuuteen on laskettu kuuluvaksi joiltakin osiltaan juuri taidekäsityö.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. (1993) WSOY.

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita. (1989) WSOY.

Käsin tehty II. (1989) Taidekäsityöläiset TAIKO ry.

Taiteen pikkujättiläinen. (1993) WSOY.

Taiteen sanakirja. (2000) Toim. Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki. Otava.

Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Design
http://fi.wikipedia.org/wiki/Taideteollisuus

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu. (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeskus, s. 147-168.

Ylönen, Irene: Taito elää. Käsi ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. (2003) Akatiimi.
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo