Teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettujen käyttöesineiden muotoilua.

Teollinen muotoilija kehittää tuoteideasta markkinoitavan kaupallisen tuotteen, jonka valmistus on mahdollista käytettävissä olevilla resursseilla. Muotoilijan rooli on koota kaikki eri päämäärät: taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, sekä markkinoiden vaatimukset hyödynnettäväksi tuotesuunnitelmaksi. Muotoilija voi pohtia lisäksi esimerkiksi valmistuskustannusten alentamista uudella designilla, tuotteen käytettävyyden parantamista tai ulkonäön kohentamista.

Usein teollinen muotoilija myös korostaa suunnittelussa loppukäyttäjän näkökulmaa ja tuo siten tuotesuunnitteluun ratkaisuja, joiden avulla tuotteiden käytettävyys ja toimivuus paranevat. Onnistunut design täyttää valmistajan kaupalliset, tuotannolliset ja logistiset vaatimukset, kuten myös käyttäjän tarpeet. Teolliset muotoilijat, jotka toimivat useimmiten yhteistyössä suuremman suunnittelijaryhmän kanssa, vetäytyvät tavallisesti pois julkisuudesta. Suuri yleisö kohtaa heidän työnsä tulokset päivittäin.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Kommentit


[url=http://bs9ll13kuluf9qtn.com/]5ipw15hcbvdc94zl[/url]
[link=http://pze3zy8czw7n07kr.com/]sdyw4tkwnnw8x87u[/link]
oxmuq3gfzvixngny
http://av2n53gmsjx02lss.com/


Bernice Mcintosh[url=http://bs9ll13kuluf9qtn.com/]5ipw15hcbvdc94zl[/url]
[link=http://pze3zy8czw7n07kr.com/]sdyw4tkwnnw8x87u[/link]
oxmuq3gfzvixngny
http://av2n53gmsjx02lss.com/


Gilbert DejesusLähteet

Design for business-sivuston muotoilusanasto
http://www.designforbusiness.fi/dfbsanasto?letter=

Heinänen, Seija: Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (2006) Jyväskylä Studies in Humanities 52.

Huomisen haaste muuttuva muotoilu. (1987) Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B6.
Karihalme, Oili: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. (1996) Acta Wasaensia No 51, kielitiede 10.

Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus: suomalaisen muotoilun vaiheita. (1989) WSOY.

Kälviäinen, Mirja: Esteettisiä käyttötuotteita ja henkisiä materiaaliteoksia. Hyvän tuotteen ammatillinen määrittely taidekäsityössä 1980-luvun Suomessa. (1996) Väitöskirja, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia Taitemia 4.

Taiteen sanakirja. (2000) Toim. Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki. Otava.

Väkevä, Seppo: Taideteollisuus, käsityö ja muotoilu. (1993) Teoksessa Suomen taide ja kulttuuri. Toim. Päivi Molarius. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus ja koulutuskeskus, s. 147-168.

Ylönen, Irene: Taito elää. Käsi ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. (2003) Akatiimi
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo