Trendi

Trendiksi kutsutaan ilmiötä, joka tulee suosituksi valtakulttuurin piirissä suhteellisen pitkän aikajakson kuluessa. Trendi on suunta tapahtumien sarjalle, joilla on jonkin asteista vaikutusvoimaa ja pysyvyyttä.

Trendi ohjaa päätöksentekoa vaikuttamalla valintoihin, makuun ja arvostuksiin. Sitä voi kuvata suuntauksena, virtauksena tai muutoksen kaavana. Sen sijaan hyvin nopeasti pienen ryhmän piirissä suosituksi tullutta ilmiötä, joka on ennakoimaton, eikä kanna sosiaalista, taloudellista tai poliittista merkitystä, kutsutaan muotivillitykseksi.

Trendisetterit haistelevat tulevia trendejä. Megatrendi on puolestaan sellainen yksittäinen ilmiö tai ilmiöiden ja trendien joukko, joka määrittää hallitsevasti tulevaisuuden suunnan ja kokonaislaadun. Se on makrotason ilmiöiden ja tapahtumakuvausten laaja kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia ja jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Silti niistä muodostuvalla kokonaisuudella voidaan nähdä oma kehityssuuntansa.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Mannermaa, M.: Tulevaisuuden hallinta. Skenaariot strategiatyöskentelyssä. (1999) WSOY, Ekonomia-sarja. Porvoo.

Tulevaisuuden tutkimus Futurixin sivut:
http://www.futunet.org/fi/materiaalit/tutkimus/03_lahestymistapoina/07_megatrendit/08_megatrendit?C:D=347658&selres=347658
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo