Ympäristömyötäinen muotoilu

Kestävä kehitys edellyttää tuotteita, jotka eivät vain vähennä ympäristövaikutuksia, vaan myös vaikuttavat siihen positiivisesti. Ympäristömyötäisessä muotoilussa kestävyys määritellään sekä tuotteen muodon että sisällön kautta.Ympäristömyötäinen muotoilu on paljon monipuolisempi ilmiö kuin vain kierrätettävästä materiaalista tehdyt tuotteet tai päätös kohtuullisesta kulutuksesta.

Ympäristömyötäisessä muotoilussa tuotteet osallistuvat sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen. Tuotteet suunnitellaan siten, että ne kuormittavat ympäristöä lähes olemattomasti ja niille suunnitellaan muodon lisäksi koko elinkaari.

Suunnittelussa otetaan huomioon mm. seuraavia tekijöitä: käyttöikä, kierrätyskelpoisuus, pakkausten vähentäminen, saasteettomat tuotantomenetelmät, energiankulutus sekä vähäinen materiaalinkulutus ja uusiutuvat raaka-aineet valmistuksessa ja käytössä. On huomattava, että luonnonmateriaalit eivät aina ole synteettisiä materiaaleja ympäristöystävällisempiä.


Kommentoi käsitteen määrittelyä
Kommenttisi


Nimesi tai nimimerkkisi


Lähteet

Ecodesign 2009 – näyttelyluettelo. (2009) Julkaistu EcoDesign 09 –erikoisnäyttelyn yhteydessä, Edita

Green design. (2006) Edited by Buzz Poole, Mark Batty Publisher

Haapamäki Tanja: Roskasta designbrändiksi. Case Secco ja Globe Hope. (2006) Pro gradu –tutkielma, Johtamistieteiden laitos, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01289.pdf

Kuonanoja, Hanna: Kierrätyksestä tuli katu-uskottavaa. Kaleva.plus.talous 12.6.2007 http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=663509

Niinimäki, Kirsi: Ecodesign and Textiles. (2006)
http://rjta.org/download.php?paper=1&paper_id=06_3_12

Rytilahti, Piia, Uotila, Minna ja Narbrough, Maxim: Environmentally Sound Products: Some Insights into ecoluxury Design.
http://tm.uiah.fi/designconnections/img/publib/Rytilahti%20et%20al_UnderstandingTheEssence.pdf
Etusivu | Käsiteanimaatio | Esinekatselmus | Näyttely 08 | Info | Suomen käsityön museo