Nykykävijä voi vielä löytää kirkon seinästä penkissä istuneen kirkkokansan hahmot. Selitystä kirkon hahmojen synnylle ei tunneta, mutta niiden on arveltu syntyvän kirkkokansan nojatessa seiniin.

Kirkossa järjestetään kesäisin jumalanpalveluksia ja konsertteja. Kirkko on myös suosittu vihkikirkkona. Talviaikaan kirkko on käytössä vain poikkeustapauksissa.