Narvan kodan ennallistus yläkylässä.

Narvan kota

Narvan kota perustuu Virossa 1950-luvulla tehtyihin kaivauksiin, joiden pohjalta N. N. Gurina esitti ennallistuskuvan tuohikatteisesta pitkänomaisesta kotamaisesta rakennuksesta. Narvan kota on yhä ainoa kivikautinen rakennusjäänne Virossa, johon liittyy asuinpainanne.

takaisin | seuraavaKatso
kohdekartta