Kivikautinen talonpohja

Museoviraston kaivauksien yhteydessä 1994 Haikanniemeltä löytyi kivikautisen talonpohja, jonka keskellä oli kivetty liesi. Asunnonpohjasta on löytöaineistoa sekä esikeraamiselta (ennen vuotta 500 eKr.) että sen jälkeiseltä ajalta, pientä keramiikan palaa ei voitu tarkemmin tunnistaa. Asunnonpohjasta erottuu reunan vallit ja liesi, joka on jätetty näkyville.

takaisin | seuraava


Katso
kohdekartta