Tekijät ja kuvalähteet

Kivikauden kylän www-sivut on tehty osana Avoin museo -projektia vuonna 2004.

Työryhmä
Kari Kotilainen, Eero Muurimäki ja Anssi Harjula

Sisältörakennne, ulkoasu ja tekninen toteutus
Anssi Harjula

Asiantuntija-artikkelit
Eero Muurimäki

Tunnuskuva
Tunnuskuva on tehty Hannu Riekon "Kivikautinen kylä" -maalauksen pohjalta, kuvankäsittely Anssi Harjula

Ansapiirrokset
Timo Sepänmaa

Summasjärven alueen kartat
Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Kivikauden kylän kohdekartta
Eira Lampen

Rusavierron alueen poikkileikkauspiirros
Sirpa Leskinen

Rusavierron seinälijat hiiltyneiden puujäänteiden perustella -piiros
Petro Pesonen

Tee itse -piirrokset
Johanna Seppä

Valokuvat
Olavi Lahtela
Eero Muurimäki
Kari Kotilainen
Kari Flinkman
Kalevi Laitinen
Markku Haverinen
Museovirasto