Näkemyksiä

Ensimmäiset keskisuomalaiset taiteilijat oman aikansa kuvaajina.
Verkkonäyttely näkövammaisille.

Alwar Cawénin maalaus Poika ongella on yksi näyttelyn teoksista


Näkemyksiä verkkonäyttely
kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteilijoista sekä siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan. Teosten aiheiden kautta avautuu näkökulmia Suomen taiteen ja kulttuurin historiaan noin sadan vuoden taakse.